Head-start

Zeventigste bevrijdingsherdenking deel 1

Op 22 september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Mierlo-Hout door Britse eenheden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Op die bewuste vrijdag in september 1944 vonden zeer felle gevechten plaats. Met name in de omgeving van de spoorwegovergang aan de Hoofstraat-Mierloseweg vielen zowel aan Engelse als Duitse zijde diverse slachtoffers onder de militairen. Maar ook bij de grotendeels geëvacueerde bevolking van Mierlo-Hout kwamen desondanks enkele inwoners om het leven. ts-herdenking1944-2014-1Sinds de oprichting van het monument op de hoek Houtse Parallelweg/Hoofdstraat vindt op die plek jaarlijks een herdenking plaats voor deze slachtoffers. Bij deze plechtigheid wordt tevens een moment stilgestaan bij onze vrijheid.
De 70e bevrijdingsherdenking die in september van dit jaar gaat plaatsvinden zal ook in Mierlo-Hout een bijzondere worden. In het kader van dit speciale bevrijdingsjaar gaat Historie Mierlo-Hout de periode voorafgaand aan de septembermaand, op een gepaste wijze in op deze speciale herdenking. Met enige regelmaat zullen wij d.m.v. documentatie en beeldmateriaal de periode rondom de oorlog & bevrijding onder de aandacht brengen. We maken met een start met deze tijdspiegel. De locatie en omgeving waar deze Engelse MP heeft gestaan spreekt voor zich. Het is enkele weken na de bevrijding. De verwoeste wachtpost 36 op de foto uit 1944 die voor het café stond is inmiddels al opgeruimd. Op de borden ziet men o.a. opschriften die verwijzen naar richting van het vliegveld op de huidige Rijpelberg. De stad Helmond werd ingericht als “Rest Center” voor de Engelse Militairen. Vele geallieerden onder hen hadden inmiddels al sinds de invasie op de Franse kust een maandenlange strijd tegen de bezetter geleverd. Helmond was de plek waar de geallieerden even op adem konden komen voordat ze verder moesten trekken naar het front. De oorlog was immers nog niet voorbij…