Head-start

Bevrijdingsherdenking 2014

Zeventig jaar in vrijheid!

(Met foto’s van Jan Dijstelbloem en Jeroen Koppes onderaan op deze pagina)

Dit jaar, op 22 september is het precies 70 jaar geleden dat Mierlo-Hout door Britse eenheden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Op die vroege vrijdagochtend in september 1944 was Mierlo-Hout de schouwplaats van zeer felle gevechten die voor vele doden en zwaargewonden hebben gezorgd. Bijzonder dramatisch was de strijd in de omgeving van de spoorwegovergang. Hier vielen zowel aan Engelse als Duitse zijde diverse slachtoffers onder de militairen. Maar ook bij de grotendeels geëvacueerde bevolking kwamen desondanks enkele inwoners om het leven. Drie dagen daarna, op maandag 25 september volgde de bevrijding van de stad Helmond.

Op initiatief van een aantal inwoners uit de wijk is op de hoek van de Houtse Parallelweg en Hoofdstraat een monument gebouwd ter herinnering aan de bevrijding van het voormalige kerkdorp op 22 september 1944 en voor hen die daarbij om het leven zijn gekomen. Sinds de oprichting van het monument in 2011 vindt op die plek jaarlijks een drukbezochte herdenking plaats waar door velen ook een moment wordt stilgestaan bij onze vrijheid.
Dit jaar is het een speciale gedenkwaardige dag, daar het 70 jaar geleden is dat in het voormalige kerkdorp gestreden werd om de vrijheid. Drie dagen later, op 25 september 1944 volgde uiteindelijk ook de bevrijding van de stad Helmond.

2014-uitn-16-09Colonne
De jaarlijkse ceremonie van 22 september wordt in het kader van de 70e bevrijdingsherdenking, op dinsdag 16 september voorafgegaan met de komst van een colonne historische militaire voertuigen uit de Tweede W.O. Deze colonne wordt omstreeks 12.00 uur verwacht op de Hoofdstraat alwaar de chauffeurs en hun passagiers een lunch krijgen aangeboden. Het herdenkingscomité heeft eerder deze week een bezoek gebracht bij de vier basisscholen om zoveel mogelijk jeugd te betrekken bij deze speciale gebeurtenis. Tijdens de middagpauze worden scholieren van Het Baken, De Joris, OBS ’t Hout en de Odulfus uitgenodigd om de voertuigen langs de kant van de weg te verwelkomen met Engelse en Nederlandse vlaggetjes. Natuurlijk is er ook voor andere belangstellenden ruimschoots gelegenheid om de voertuigen te bezichtigen. Voordat de colonne verder trekt wordt een eregroet gebracht bij het herdenkingsmonument en er worden bloemen gelegd.
Bevrijdingsherdenking 
Op maandag 22 september start het programma om 18.15 uur met een Herdenkingsdienst in de H. Luciakerk aan de Hoofdstraat te Mierlo-Hout. Na afloop van deze kerkdienst gaat men gezamenlijk naar het monument waar de ceremonie om 19.00 uur wordt geopend door Mario Coolen.
Tijdens de herdenking wordt o.a. een gedicht voorgedragen door Hetty Aarts en het Helmonds Slavisch koor verzorgt een drietal optredens. Na een toespraak van burgemeester Blanksma – Van den Heuvel en de Britse mr. Martial Rose wordt de Las Post geblazen door Gerben van der Elst gevolgd door een minuut stilte en de Reveille (GB).
Fanfare Unitas verzorgt zowel het Engelse als het Nederlandse volkslied waarna een krans wordt gelegd door burgemeester Blanksma-Van den Heuvel en wethouder Frans Stienen namens het college van de gemeente Helmond. Wethouder Paul Smeulders en dhr. Henk van de Westerlo leggen een krans namens de inwoners van Mierlo-Hout. Vervolgens worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld om bloemen bij het monument neer te leggen. Het slotoptreden van het Slavisch koor en de afsluiting van deze ceremonie wordt verwacht omstreeks 19.50 uur. Iedereen die zich betrokken voelt wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze speciale bevrijdingsherdenking.

Bekijk hieronder het fotoalbum van 16 en 22 september 2014 (Foto’s Jan Dijstelbloem)

En tot slot…
Lees het gedicht voorgedragen door Hetty Aarts

Bekijk de fotografie van Jeroen Koppes op de website Go2War2.nl
Herdenkingsbijeenkomst op 22 september  
Schoolkinderen verwelkomen bevrijders op 16 september 

Terug naar boven