Head-start

Bijzondere onthulling

De leerlingen van de groepen 8a en 8b van OBS ’t Hout hebben het afgelopen jaar het herdenkingsmonument geadopteerd. Vandaag vindt een bijzonder moment plaats, namelijk de onthulling van een speciaal informatiebord bij het monument in Mierlo-Hout. “Dit bord maakt onderdeel uit van de tien infoborden die er in Mierlo-Hout komen te staan,” vertelt Mario Coolen, voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

Een applaus voor de onthulling van het informatiebord door Romy en Renzo (Foto Hans Choufoer).

Een applaus voor de onthulling van het informatiebord door Romy en Renzo (Foto Hans Choufoer).

“De bedoeling is dat er een historische inforoute komt. Twee borden zijn vorig jaar gerealiseerd. Een bord staat in de wijk Ashorst bij de grafheuvels en het andere bij de Waterput bij het Apostelhuis, waar Mierlo-Hout ooit is gesticht door Kardinaal Van Enckevoirt. Dit bord hier, wijkt eigenlijk een beetje af van het stramien van de volgende borden die er nog gaan komen. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met de namen van de slachtoffers kun je teruglezen op het herdenkingsmonument. Het informatiebord dat vandaag onthuld gaat worden, toont eigenlijk meer het in beeld gebrachte verhaal, sinds de oprichting en onthulling op 22 september 2011. De wijze waarop dit monument bij de mensen leeft. Vanaf het eerste moment tot nu toe bezochten al een paar duizend mensen deze plek. En dat zullen wij dadelijk op het bord kunnen zien. Het impliceert hoe dit monument bij de mensen leeft. Er staat weinig tekst op het bord, maar wel veel beeld en dat was ook de bedoeling.” Mario vertelt dat het bestuur in de afgelopen tijd versterking heeft gekregen. Naast Henk van de Westerlo en zijn persoon, zijn Huub Vleeshouwers en Harrie Raaijmakers toegetreden tot het bestuur. De initiatiefnemer tot adoptie van dit monument is Rob Matthijsse. Hij is wijkagent in Helmond Noord. Rob vroeg zich af, of het niet mogelijk was om dit monument te adopteren. En dat gebeurde. De namen van de kinderen uit de groepen die het herdenkingsmonument hebben geadopteerd, staan vergezeld van een prachtige foto van het monument vereeuwigd op de twee verschillende lijsten. Henk overhandigt beide lijsten aan de twee groepen 8. Mark van de Kimmenade, directeur van OBS ’t Hout krijgt het ingelijste officiële certificaat als dank voor de goede adoptiezorgen van het monument in het afgelopen jaar. De trots straalt van zijn gezicht. Wanneer wethouder Frans Stienen het woord krijgt, schuif ik nog wat dichter naar voren. Vanaf het begin betrekt hij de kinderen erbij en vraagt meteen wie er een eigen slaapkamer heeft. Vele vingers worden er opgestoken. Er zijn maar enkele kinderen, die hun slaapkamer met een broertje of zusje delen. Zo maakt hij een bruggetje naar Anne Frank, het meisje uit Amsterdam, dat het beroemde indrukwekkende dagboek schreef. “Stel je voor, je slaapt alleen op een kamer en je moet daar vier jaar verblijven. Je mag niet naar buiten en je moet de hele dag stil zijn. Als je een geluid laat horen, dan kan het best zijn, dat je opgepakt wordt. Wat er dan met je gebeurt, is een groot vraagteken. Tijdens mijn onderwijsperiode en directeurschap van een school in Asten, hebben wij het Dagboek van Anne Frank als een toneelgroep opgevoerd. Aan het eind van die voorstelling hadden we 7000 gulden over. Toen hebben we een beeldje van Anne Frank laten maken. Dat staat in Asten. En mijn school van toen heeft dat beeldje geadopteerd met groep 8. En nog elk jaar opnieuw, wanneer de bevrijding herdacht wordt, is die school bezig met Anne Frank, het dagboek en dat beeldje. En wat is het mooi, dat we hier ook een monument hebben. Op deze plek is gevochten. Hier zat niet iemand op een kamer, maar op deze plek kwamen Duitsers en Engelsen elkaar tegen. Mensen zijn hier ook echt dood gemaakt door die oorlog. Dit herinnert ons eraan, dat die mensen toen gevochten hebben en dat wij hier nu kunnen staan. Ga het boek van Anne Frank maar eens lezen, een meisje dat in een andere tijd leefde, die de hoop had dat ze oud zou worden en uiteindelijk de oorlog toch niet heeft overleefd. Ik hoop dat jullie met elkaar een mooie, nieuwe, gezonde en veilige wereld gaan bouwen.” Wat een mooie toespraak. Hierna wordt het tijd voor de onthulling. Renzo van den Vooren en Romy van der Linden, de wethouder en het bestuur van de Stichting HMMH zorgen samen voor dit bijzondere moment. Vanonder het vlaggendoek met de Nederlandse driekleur verschijnt het historische bord. Wat een schitterend ontwerp. De prachtige foto’s hierop laten precies zien, hoe het monument sinds de oprichting in de afgelopen jaren bij de mensen is gaan leven. De aandacht en betrokkenheid, het belang van dit herdenkingsmonument springen hieruit duidelijk naar voren. Ook de knuffel van Romy aan Walter, de broer van de omgekomen soldaat Philip Davies geeft emoties weer. Het raakt mijn hart. Elke foto is genummerd, voorzien van een korte uitleg. Hierna wordt door de leerlingen, als symbool in het kader van de adoptie bloemen gelegd. Met in gedachten de slachtoffers. Bij Kyra is blijven hangen, dat we andere mensen moeten helpen en dat je niet alleen aan jezelf moet denken. Marie José, een van de leerkrachten vertelt, dat ze met de kinderen aan het begin van het schooljaar met de groepen 8 een groot thema gedaan hebben. “Als ze later hier voorbij fietsen, zullen ze zich altijd dit bijzondere moment blijven herinneren,” zegt ze. Jinke, een van de leerlingen, vertelt dat ze ook naar het Oorlogsmuseum in Overloon zijn geweest. “Het was een hele speciale dag, want we gingen diezelfde dag ook met militaire voertuigen naar de begraafplaats in Mierlo. Er was een indrukwekkende ontmoeting met de broer van Philip Davies.” Mark van de Kimmenade, directeur van OBS ’t Hout zag de kinderen vandaag hier stil worden. “De jeugd is er meer mee bezig dan wij, ouders soms denken.” En dat is heel goed. Juist door de adoptie zijn ze zich er nog meer van bewust, hoe belangrijk het is die vrijheid door te geven. En de bijzondere onthulling van dit kleurrijke informatiebord draagt vandaag een belangrijk steentje hiertoe bij….

Noortje

Zie ook onderaan op deze pagina  de fotogalerij met de reportage gemaakt door ©Hans Choufoer
informatiebordgroot