Head-start

Fluitend over de Beemdpad

minivlag-mhWie hi hier nie floitend gewandeld vruuger? Mi unne visroei over oewe skouwer, vanuit de pastoorswijk, over d’n Bimdpad recht dur ’t Goor noar ut Eindhovens knaal… Nou lopte tigge faiftig hoizen an, hukte mi oew vislijn achter de pullekes en worde overreeje op de heeklaan vur dè ge an de knaal bent.

minivlag-nlWie heeft hier niet fluitend gewandeld vroeger? Met een visroei over je schouder vanuit de pastoorswijk, over de Beemdpad recht door het Goor naar het Eindhovens kanaal… Nou loop je tegen 50 huizen op en haak je met je vislijn achter de paaltjes en wordt je overreden op de Heeklaan voordat je aankomt bij het kanaal.

Reacties zijn weer welkom via ons contactformulier

Mogelijk staat het bericht ook nog met reacties op onze facebookpagina

fm01