Head-start

De “Skéllenboer” Wim van Lierop

minivlag-mhWimke van Lierop wonde in ’n boerderij an de Houtsestroat. Hai ston in Mierlo-Hout overal bekénd als de skéllenboer. Vruuger reej ie rond mi perd en wage um bai de mense an de deur gruunte en froitrommel of aawe mik en ander kliekskus op te hale. Mar nò dè de mense unne gruune kliekbak krigge wier zun rits vlug klenner. Wim waar nun birresterke vent. Toen zun perd daud ging, viet ie de handkar en dauwde die op ut lést zelf over ut Hout um zauwe de skélle op te hale. Umsteeks 2008 verhoisde Wimke nor un zurgboerderij in Oploo. Dor hebbe ze nog zat henne rondlaupe en ok verkes en koei die naw doar allemoal dur hum zelf verzurgt worre. In 2006 ging De Laup bai Wimke op bezoek en Anja Donkers- De Vries schrif un skon verhaal over dizze bizondere “mens oit de buurt”.

minivlag-nlWim van Lierop woonde in een boerderij op de Houtsestraat. Hij stond in Mierlo-Hout overal bekend als de schillenboer. Vroeger reed hij rond met paard en wagen om bij de mensen aan de deur het groente en fruitafval of oud brood en andere afvalrestjes op te halen. Met de komst van de groene GFT klico werd de route snel kleiner. Wim was een berensterke man. Toen zijn paard dood ging, nam hij de handkar en duwde die op het laats eigenhandig over ’t Hout om zo de schillen op te halen. Omstreeks 2008 verhuisde Wim naar een zorgboerderij  in Oploo. Daar hebben ze nog genoeg kippen rondlopen en ook varkens en koeien die nu allemaal door hem zelf verzorgd worden. In 2006 ging De Loop bij Wim op bezoek en Anja Donkers- De Vries schreef een mooi verhaal over deze bijzondere “mens uit de buurt”.

Reacties zijn weer welkom via ons contactformulier

Klik hier om het artikel uit “Mensen oit de Buurt te lezen in PDF formaat

inhetnieuws428